Vår vision


Vår vision startade redan vid ombyggnationen till gästboende. Vi ville redan här sätta vår prägel genom att behålla gårdens unika miljö och  ursprungliga charm, inte minst vad gäller bevarandet av de unika byggnadernas utseende utanpå och inuti i ett hållbarhetsperspektiv. Till exempel har den imponerande gråstenen på stallet som funnits sedan byggnationen 1917 fått ta stor plats. Vi har vid renoveringen tagit till vara på allt från de ursprungliga fönster- och dörrvalven till de bärande träbjälkarna som spänner genom hela stallbyggnaden. Tegelstenar som fanns i stallgolvet har putsats och återanvänts i väggar med mera. Den lyckade ombyggnationen prisades med ett hederspris i tidningen Lantbruket Affärers byggnadstävling 2007.

Ute- och innemiljön på gården förändras hela tiden och lär aldrig avslutas men vårt fokus, förskjuts idag mot hållbarhet samt att se till att våra gäster är nöjda med vårt kvalitetsboendet och har en fin närmiljö.

Vi är sedan några år tillbaka diplomerade då vi använder förnybar elenergi från vindkraft och nu i början september 2020 kom vår egen solcellsanläggning igång på gården. Denna kommer att förse oss med cirka hälften av den årliga elförbrukningen. Gårdens uppvärmningen sker dessutom sedan länge via ytjordvärme från två värmepumpar och till Krusbärstället nyiinstallerades en luft/vatten värmepump. Detta finns nya minireningsverk av typ Ecobox, installerade både här på gården och på Krusbärsstället och därför använder vi Svanenmärkta produkter. Vi har infört ett system med färgkoder för att förenkla när våra gäster ska källsortera avfallet. Gårdens mark runt omkring odlas idag ekologiskt. För klimatets skull är vår vision att boendet hos oss också ska ge ett lågt koldioxidavtryck och bättre miljö!