renoveringarna 2002 - 2018


Lyckåsstugan (fd. GAMLA DRÄNGASTUGAN) 2002

Den gamla drängastugan från 30-talet som också fungerat som hönshus under några decenium kom att bli det första gästboendet, Lyckåssstugan 2002.


GRÅSTENSStallet (1917) 2004 - 2009

Den första renovering av det gamla ko- och grisstallet gjordes 2004 - 2006, då 250 m2 golvyta förvandlades till två lägenher, en djurklinik och en festlokal. Från bygglov till slutbesiktning tog det 15 månader. De första hyresgäster flyttade in i lägenheterna, Blåbärsstället och Smultronstället år 2006. 
En andra renovering genomfördes 2008 - 2009, då större delen av övervåningen, ca 150 m2 förvandlades till två undevisningslokaler, kontor och förråd.


KRUSBÄRSSTÄLLET (ViTA HUSET) 2017 - 2018

En grannfastighet köptes vårvintern 2017. Fastigheten hade inte underhållts och senaste renoveringen gjordes på 60-talet. Allt från rivning av vissa delar av huset till installation av nytt värmesystem, inkoppling av vatten och avlopp, el- och markarbeten med mera fick göras. Arbetet på börjades direkt på våren med att en luftvattenpump installerades och under sommaren påbörjades rivnings- och renoveringsarbetet för fullt och huset blev slutbesiktigat och inflyttningsklart till sommaren 2018. Vita huset fick nu namnet Krusbärsstället på 110 m2 med åtta fina sovrumsplatser.