renoveringarna 2002 - 2018


Lyckåsstugan (fd. GAMLA DRÄNGASTUGAN) 2002

Det började med att den gamla drängastugan från 30-talet, med mellanspel som hönshus under några decenium kom att bli det första gästboendet, Lyckåssstugan 2002.


GRÅSTENSStallet (1917) 2004 - 2009

En omfattande renovering gjordes 2004 - 2006, då hela gamla stallet på 250 m2 golvyta förändrades från gammalt grisstall till två lägenher, en djurklinik och en festlokal. Från godkänt bygglov till slutbesiktning tog det 15 månader. Våra första hyresgäster flyttade in i lägenheterna, Blåbärsstället och Smultronstället sommaren 2006.
En andra renoveringsetapp genomfördes 2008 - 2009, då två tredjedelar av övervåningen, ca 150 m2 förvandlades till två undevisningslokaler, kontor och förråd.


KRUSBÄRSSTÄLLET (ViTA HUSET) 2017 - 2018

En grannfastighet köptes vårvintern 2017. Fastigheten hade inte underhållts och senaste renoveringen gjordes på 60-talet. Allt från rivning av vissa delar av huset till installation av nytt värmesystem, inkoppling av vatten och avlopp, el- och markarbeten med mera fick göras. Arbetet på börjades direkt på våren med att en luftvattenpump installerades och under sommaren påbörjades rivnings- och renoveringsarbetet för fullt och huset blev slutbesiktigat och inflyttningsklart till sommaren 2018.
Vita huset blev nu Krusbärsstället på 110 m2 med åtta fina sovrumsplatser.