För barnen


Vi har genom åren haft mycket barn boende på gården. Familjerna har kunnat glädja sig åt stora lekytor kring alla våra boenden. Djuren har varit i fokus för de flesta.