hållbarhet


Vi har sedan flera år tillbaka målmedvetet inriktat oss på att gården och dess gästboende ska bli hållbart anpassade inför framtiden.
Här är några viktiga hållpunketer för att boendet hos oss ska ge ett lågt koldioxidavtryck och en bättre miljö!

 • Ytjordvärme
  Redan när vi började med vårt gästboendet 2002 lät vi investera i ytjordvärme och det finns nu två värmepumpsanläggningar installerade på gården. När Krusbärsstället byggdes år 2018 installerades ännu en värmepump av typ luft/vatten.
 • Förnyelsebar el
  Vi är sedan flera år tillbaka diplomerade elkonsumenter då vi använder förnybar elenergi från vindkraft och 2020 kom är vår egen markinstallerade solcellsanläggning i drift. Den kommer framöver att förse oss med cirka 25 000 kwh - en stor del av elförbrukningen.
 • Kemikaliefri avloppsrening
  Detta finns två minireningsverk av typen Ecobox med kemikaliefri avloppsrening sedan 2018 och vi använder Svanenmärkta produkter.
 • Färgkodat avfallsorteringssystem
  Vi har sedan 2018 infört ett avfallssorteringssystem med färgkoder för att förenkla när våra gäster ska källsortera soporna rätt.
 • Ekologisk fältodling (KRAV)
  På gårdens åkrar runt om gårdsbyggnaderna odlas sedan 2019 bara ekologiskt grödor enlig KRAV (åkerbönor, höstkorn mm.)
 • Laddningstationer
  Tre laddstationer på 11 kw (16A) med vardera två uttag finns från 2020 och förser gäster med laddningsservice till hybrid- och elbilar.