hållbarhet


Vi har sedan många år tillbaka målmedvetet arbetat för att gården ska bli hållbart anpassad inför framtiden.
Här är några viktiga hållpunketer för att boendet hos oss ska ge ett lågt koldioxidavtryck och en bättre miljö!

 • Ytjordvärme 
  Redan när vi började med vårt gästboendet 2002 lät vi investera i ytjordvärme och nu finns det två värmepumpsanläggningar installerade på gården. När Krusbärsstället byggdes år 2018 installerades ännu en värmepump av typ luft/vatten.
 • Förnyelsebar el och egen solel
  Vi är sedan flera år tillbaka diplomerade elkonsumenter då vi använder förnybar elenergi från vindkraft och 2020 kom vår markinstallerade solcellsanläggning igång. Den ska förse oss med cirka 25 000 kwh - en stor del av gårdens elförbrukning.
 • Kemikaliefri avloppsrening
  Sedan 2018 finns det två Ecobox minireningsverk med kemikaliefri avloppsrening och vi använder Svanenmärkta produkter.
 • Färgkodat avfallsorteringssystem
  Vi har sedan 2018 infört ett avfallssorteringssystem med färgkoder för att förenkla när våra gäster ska källsortera soporna rätt.
 • Ekologisk fältodling och ingen kemisk bekämpning
  På gårdens åkrar runt om gårdsbyggnaderna odlas sedan 2019 bara ekologiskt grödor enlig KRAV (åkerbönor, höstkorn mm.)
 • Laddningstationer för elbilar
  Tre laddstationer på 11 kw (16A) med vardera två uttag finns numera och kan förse våra gästers hybrid- och elbilar med laddning.