FilosofI


Vår vision startade redan vid ombyggnationen till gästboende. Vi ville redan här sätta prägel genom att behålla gårdens unika miljö och ursprungliga charm, främst då gällande bevarandet av de unika byggnadernas utseende utanpå och inuti.

Ett exempel är det imponerande gråstensstallet som funnits sedan byggnationen 1917. Här tog vi tillbaka de ursprungliga dörr- och fönstervalven och satte in gammeldags trädörrar med glas och tidsenliga fönster om än nytillverkade i aluminium. Träbjälkarna som spänner genom hela den gamla stallbyggnaden har avkalkats men behållits. Tegelstenar som fanns i stallgolvet har putsats och återanvänts i väggar och i lägenheternas kök. Den lyckade ombyggnationen prisades med ett hederspris i tidningen Lantbruket Affärers byggnadstävling 2007.

Ute- och innemiljön på gården förändras hela tiden och lär aldrig avslutas. Vårt fokus idag på att våra gäster ska bli nöjda med våra kvalitetsboenden och den gedigna närmiljön måste också kompletteras med ett målinriktat hållbarhetsperspektiv inför framtiden.